Τα τέσσερα μέτρα για τη διάσωση της λίμνης Κορώνεια

Σε τέσσερις άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης Κορώνεια κατέληξαν ομόφωνα οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θεόδωρου Καράογλου και του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.

Πρώτον, συγκροτείται άμεσα μόνιμη επιτροπή για την υποβολή προτάσεων ταχύτατης εκτέλεσης, τη διαχείριση και τη συνεχή παρακολούθηση της λίμνης Κορώνεια. Με το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Αραβώση, η επιτροπή θα αναλάβει να εξετάσει νέες αλλά και παλαιότερες προτάσεις που αφορούν τη συντήρηση υφισταμένων έργων αλλά και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων ή δράσεων που θα κριθεί ότι θα απαιτηθούν. Η μόνιμη επιτροπή θα αποτελείται μεταξύ άλλων από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, τον Δήμο Λαγκαδά, τον Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής, το ΑΠΘ-Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υδροτόπων και όποιον άλλον φορέα κριθεί απαραίτητος.

Δεύτερον, θα διερευνηθεί η δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης της συντήρησης των υφιστάμενων έργων καθώς και των τυχόν απαιτουμένων νέων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή το Πράσινο Ταμείο ή από άλλο πρόσφορο χρηματοδοτικό μέσο.

Τρίτον, η επιτροπή θα δρομολογήσει ως πρώτη προτεραιότητα την εφαρμογή προγράμματος Γεωργίας μειωμένων εισροών στην περιοχή για εξοικονόμηση νερού, τρόπων εναλλακτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Τέταρτον, θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση των απαιτουμένων έργων βιολογικού καθαρισμού σε χωριά και οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνεια.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, το ζήτημα της λίμνης Κορώνεια δεν προσφέρεται για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι κοινό θέμα όλων των Ελλήνων, όπως επίσης θέμα εθνικό και περιβαλλοντικό, απασχολώντας τη χώρα μας από το 1994.

Με τα έργα και τις δράσεις του Master Plan ΙΙ επιτεύχθηκαν οι στόχοι της αντιμετώπισης της ρύπανσης από τις βιομηχανίες και του ισοζυγίου του νερού. Οι παραπάνω κινήσεις επέτρεψαν την αποκατάσταση της λειτουργίας της λίμνης και την ανάπτυξη των οργανισμών. Δεδομένης, όμως, της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, άπαντες συνηγορούν ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης θα πρέπει να ενταθούν, όπως επίσης και να συνεχιστεί η παρακολούθηση της λειτουργίας της Κορώνειας ως λίμνη και υδροβιότοπος.

Comments are closed