ΤΕΕ: Νέος διαγωνισμός έως 78 εκατ. ευρώ για «έξυπνες διαβάσεις» και οδική ασφάλεια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας “τρέχει” νέο διαγωνισμό άνω των 78 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία».

Φορέας χρηματοδότησης της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το ΤΕΕ να λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η/08/2023. Η αποσφράγιση θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν προκύψει κάποια παράταση.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου οι Δήμοι της χώρας, μπορούν να υποβάλουν αιτήματα υλοποίησης και κατασκευής πρότυπων – έξυπνων διαβάσεων έξω από τα σχολεία τους με στόχο την:

  • Μείωση των οδικών ατυχημάτων σε διαβάσεις πεζών έξω από τα σχολεία
  • Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των οδών γύρω από τα σχολεία της χώρας
  • Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία
  • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στους χρήστες/μαθητές του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των μαθητών
  • Μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων των ατυχημάτων και ειδικά σε μαθητές. Τα τροχαία ατυχήματα και η ελλιπής ασφάλεια του οδικού δικτύου επιφέρουν σοβαρότατες κοινωνικές συνέπειες. Επιπλέον, η αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα
  • Βελτίωση Προσβασιμότητας. Η παρούσα πρόσκληση θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του επιπέδου προσβασιμότητας ανθρώπων με αναπηρία.

Αντικείμενο του εκάστοτε έργου θα αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και τις τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας) ώστε μια απλή διάβαση πεζών να αναβαθμιστεί σε πρότυπη/έξυπνη. Το έργο συνολικά αφορά την κατασκευή 843 προτύπων έξυπνων διαβάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού και κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και τις τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας ώστε μια απλή διάβαση πεζών έξω από ένα σχολείο να αναβαθμιστεί σε πρότυπη.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ.

Comments are closed