ΤΕΕ/ΤΚΜ: Απαραίτητη η παράταση για τα αυθαίρετα

Υπάρχουν πολλοί  λόγοι που υποδεικνύουν την αναγκαιότητα παρατάσεων σε κάποιες διαδικασίες, με σημαντικότερο όλων τη διαφύλαξη των πολιτών και της περιουσίας τους, αλλά και του κύρους των νομοταγών, επαγγελματιών μηχανικών,  έναντι φαινομένων ανάπτυξης αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών, που συμπληρώνουν ένα “ντεκόρ” ασάφειας, προστίμων και πανικού. Πόσο μάλλον όταν λήγουν οι ημερομηνίες εφαρμογής ενός νόμου που απαιτεί γνωμοδότηση από επιτροπές που δεν έχουν ακόμα συγκροτηθεί..

Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, ζητά την παράταση της προθεσμίας για την τακτοποίηση αυθεραίτων, που αφορούν ένταξη στον ν. 4495/17, υποβολή σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν.4178/2013.

“Η δήλωση του αυθαιρέτου ήταν και παραμένει μια πολύ σοβαρή υπόθεση”, επισημαίνεται στην επιστολή. “Δεν θα ξοδέψουμε χρόνο περιγράφοντας βήμα-βήμα την απαιτούμενη διαδικασία μέχρι την περαίωσή της.  Από τον εντοπισμό του και την έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής του, μέχρι τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και άλλων νομιμοποιητικών στοιχείων για να φτάσουμε στην αποτύπωση αλλά και τον υπολογισμό των προστίμων με αυτήν καθεαυτή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στις δηλώσεις αυθαιρέτων –κατά περίπτωση και κατηγορία- με χρήση νόμων, εγκυκλίων, υπουργικών Αποφάσεων όπως αυτά αλλάζουν, αντικαθίστανται ή καταργούνται. Όλη η διαδικασία εμπεριέχει ενίοτε αποφάσεις από επιτροπές, η πληθώρα των οποίων δεν έχουν συγκροτηθεί, με το έργο τους να το αναλαμβάνουν άλλες, που τις υποκαθιστούν. Μιλούμε λοιπόν για λήξη ημερομηνιών κάποιου νόμου που απαιτούσε γνωμοδότηση από επιτροπές οι οποίες δεν έχουν πολλές φορές συγκροτηθεί!”

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκεκριμένα ζητά:

  • Παράταση, μέχρι το τέλος του έτους 2020, της δυνατότητας υπαγωγής στον ν. 4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα ισχύοντα και χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις και συνδυαστικά με την έναρξη του νέου θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου/ιδιοκτησίας
  • Ανάλογη παράταση της σχετικής υποχρέωσης ανάρτησης δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν. 4495/17
  • Παράταση, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο με αντίστοιχη μετατόπιση των καταληκτικών ημερομηνιών -όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4710/20- της υποβολής των δικαιολογητικών σε δηλώσεις ν. 4178/2013 (και ν 4014/11 που μεταφέρθηκαν σε αυτόν) και που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013, για τις οποίες ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπαγωγής οριζόταν η 30η Σεπτεμβρίου 2020.
  • Ανάλογη παράταση των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους χωρίς προσαυξήσεις, κατ’ αναλογία των παραπάνω, για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ

Comments are closed