Περισσότερα και ταχύτερα μέτρα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την ανάγκη επίσπευσης των υπουργικών αποφάσεων για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την εφαρμογή του Ν4712/2020 και τον εμπλουτισμό του πλαισίου που αφορά στον τομέα της καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο απέστειλε στον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Δήμα, με αφορμή την έναρξη της πλατφόρμας για το εν λόγω Μητρώο.

Στο υπόμνημα που επεξεργάστηκε και συνέταξε η Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα οργανωτικής λειτουργίας του τομέα καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και στη δυνατότητα χρηματοδότησης ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων, αναγνωρισμένων στο εξωτερικό και πιστοποιημένων μέσω καθιερωμένων διαδικασιών.

«Ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος 4712/2020, περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα ανάπτυξης του τομέα έρευνας – τεχνολογίας- καινοτομίας της χώρας μας, ειδικότερα στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας», τονίζει στη συνοδευτική επιστολή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης. «Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα κινούνται σε θετική κατεύθυνση, είναι αναγκαία η ταχεία οριστικοποίηση του περιεχομένου των μέτρων και η έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σ’ αυτόν.»

Καταλήγει δε, εισηγούμενος την πραγματοποίηση σχετικής τηλεδιάσκεψης στελεχών του Υπουργείου και του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στο υπόμνημα, επίσης, κατατίθενται προτάσεις για γενικότερα θέματα έρευνας και καινοτομίας, όπως:

• Για διοικητική αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος καινοτομίας έρευνας και τεχνολογίας.

Τονίζεται ότι, με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο επαναπατρισμού επιστημόνων που οδήγησε στο brain drain. Απαιτείται να γίνει ξεκάθαρος ο στρατηγικός στόχος δημιουργίας του Μητρώου και των ωφελειών που θα έχει, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καθορισθεί ο ακριβής ορισμός της νεοφυούς επιχειρηματικότητας καθώς τα τελευταία χρόνια οι έννοιες startup και νεοφυής επιχείρηση χρησιμοποιούνται περισσότερο ως marketing.

• Για χρηματοδότηση έργων που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ (Horizon) ενώ προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο και δεν χρηματοδοτήθηκαν είτε λόγω έλλειψης πόρων είτε λόγω τελικής επιλογής.

Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα κριτήρια, πέρα από αυτά που παρουσιάστηκαν για την πλατφόρμα “Elevate Greece”. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η τυχόν σύνδεση της χρηματοδότησης και της διατήρησης της επιχείρησης στο Μητρώο. Έτσι το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τη λειτουργία περισσότερων Επιτροπών Αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε αυτές, φορέων και ανθρώπων της “αγοράς” ώστε να μην υπάρχει αποκλειστική αξιοποίηση καθηγητών πανεπιστημίου, καθώς και τη θεσμοθέτηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Μητρώου και Επιτροπής Ενστάσεων για όσους απορρίπτονται.

• Για δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο (π.χ. SEERC στη Θεσσαλονίκη).

Η ύπαρξη σαφούς πλαισίου δημιουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών ερευνητικών ιδρυμάτων, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και του υγιούς ανταγωνισμού, κατ’ αντιστοιχία με καλές διεθνείς πρακτικές.

• Για χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος προβολής καινοτόμων προϊόντων/ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εξωτερικό (συνέδρια, εκθέσεις).

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι αποτελεί λάθος τα υφιστάμενα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, με διεθνή φήμη και αξιόλογο προσωπικό να αντιμετωπίζονται ως απλές επιχειρήσεις κι έτσι να αποκλείονται από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ 

Comments are closed