ΤΕΕ : “Όχι” στην εξομοίωση των τίτλων Κολεγίων με τους τίτλους σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών

Τη ρητή αντίθεση του ΤΕΕ, στην προωθούμενη ρύθμιση για την εξομοίωση των τίτλων σπουδών Κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών εξέφρασαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στη Βουλή καθώς και η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπου περιλαμβάνεται η σχετική ρύθμιση, σημείωσε με έμφαση:

«Σχετικά με την ρύθμιση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας που προβλέπεται στο άρθρο 169 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, και προσωπικά και με απόφαση της Αντιπροσωπείας, ζητάμε την απόσυρση της σχετικής διάταξης, θεωρούμε ότι μας πάει πολλά χρόνια πίσω και προφανώς θα αντιδράσουμε άμεσα ως Τεχνικό Επιμελητήριο εφόσον προχωρήσει η σχετική ρύθμιση».

Είχε προηγηθεί η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με ψήφισμά της το οποίο ανέφερε τα εξής:

“Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία.

Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των αποφοίτων Κολλεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ΤΕΕ, ως ο υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των κολεγίων και αποφασίζει:

Να προχωρήσει σε παντεχνικό συντονισμό με τους επιστημονικούς συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς των μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους φοιτητικούς συλλόγους

Να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις υπό την αιγίδα του παντεχνικού συντονισμού

Να στηρίξει έμπρακτα όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις

Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την κατάπτωση της σχετικής νομοθετικής τροπολογίας

Να ζητήσει από όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν τις θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών φορέων”.

Την ανακοίνωση συνυπέγραψαν:

 • ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. και οι Κοσμήτορες όλων των σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • οι Κοσμήτορες των :
 • Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Δυτ. Μακεδονίας –Κοζάνης
 • Πανεπιστημίου Αιγαίου-Σάμος
 • ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 Οι Πρόεδροι και τα Δ.Σ. του :

-Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλ. Ανωτάτων Σχολών /Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

-Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

-Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλειολόγων Μηχανικών

-Συλλόγου Διπλ. Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας

-Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών

-Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχ. Οικονομίας & Διοίκησης

-Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων – Χωροτακτών

-Συλλόγου Ελλήνων Αεροναυπηγών

-Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

-Πανελληνίου Συλλόγου Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης

-Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος

-Συλλ. Ελλ. Μηχ. Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης

-Συλλόγου Ελλήνων Χωροτακτών Πολεοδόμων

-Συλλόγου Μελετητών Ελλάδας

-Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

-Της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

-Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών

-Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

-Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

-Πανελλήνιου  Συνδέσμου  Ανωνύμων Τεχνικών  Εταιρειών

-Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

-Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων

-Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου

-Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών

-Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας

-Συλλόγου τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας

-Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων

Comments are closed