Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών αυθαιρέτων ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ

Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτων, προωθείται σύμφωνα με  ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. Η παράταση αφορά στην υποβολή των  δικαιολογητικών για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, όσο και στις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/2017.

Ειδικότερα:

  • Περιπτώσεις υπαγωγών σε προγενέστερους νόμους (ν. 4178/2013, 4014/2011) που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 ανεξαρτήτως ημερομηνίας πληρωμής παραβόλου, καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών 31.12.2022.
  • Περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η.12.2020, καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών 31.12.2022.
  • Περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η.1.2021 και εφεξής, ανάρτηση δικαιολογητικών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου

Στο μεταξύ,  σύμφωνα με στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που συμπεριελήφθησαν σε ρεπορτάζ του Γ.Λάλου στην “Καθημερινή”, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2022, έχουν νομιμοποιηθεί (ή βρίσκονται σε διαδικασία νομιμοποίησης) 13.230 αυθαίρετα κατηγορίας 5  (χωρίς οικοδομική άδεια ή με μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες) μέσω των κατηγοριών των εξαιρέσεων. Όπως ήταν επόμενο, κυριαρχούν τα αυθαίρετα από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Πιο συγκεκριμένα:

– 12.079 αυθαίρετα από περιοχές που το 2020 κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

– 779 αυθαίρετα που αποκτήθηκαν κατόπιν κληρονομικής διαδοχής

– 342 αυθαίρετα που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού

– 20 αυθαίρετα που εκμισθώνονταν με leasing μετά τη λύση της σύμβασης

– 10 ακίνητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Comments are closed