Αυξημένο ενδιαφέρον για το ετήσιο φορολογικό σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αυξημένο ενδιαφέρον και συμμετοχή είχε για ακόμη μία χρονιά το σεμινάριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 28/6 στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου, με θέμα: «Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος Φορολογικού έτους 2022–myDATA».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με την συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων αλλά και τις απαιτήσεις της ψηφιακής διαβίβασης, των παραστατικών που εκδίδουν, με κύριο ομιλητή τον μόνιμο συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα κ. Νίκο Κολυδά, Οικονομολόγο – Λογιστή. Άλλωστε, η φορολογική ενημέρωση αποτελεί μια σημαντική σταθερή υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του, καθώς είναι το μόνο Τμήμα που την παρέχει σε σταθερή βάση (δείτε εδώ το πρόγραμμα ενημερώσεων), γεγονός που εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον άλλων Τμημάτων για πρόσβαση στο υλικό της ημερίδας.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν από τον κ. Κολυδά αναλυτικά οι εξής θεματικές ενότητες:

  • MY DATA: Όλες οι αλλαγές που ισχύουν με την απόφαση Α1023/2023
  • Ηλεκτρονικές αποδείξεις 2022 – Τι ισχύει με αποδείξεις με ηλεκτρονικά μέσα, απαλλαγές και αποδείξεις που μετράνε διπλά
  • Ανάλυση του Νόμου 4308/2014 που αφορά στη συγκέντρωση σε ένα νομοθέτημα των λογιστικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και των λοιπών υποκείμενων οντοτήτων.
  • Ανάλυση του Νόμου 4172/2013 που αφορά στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και ο νόμος 3919 που αφορά στην Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, τη φορολογική κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τις μειώσεις φόρου εισοδήματος, τον τρόπο φορολόγησης νέων επαγγελματιών και νέων ατομικών επιχειρήσεων, τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος καθώς και ποιες δαπάνες αναβάθμισης ακινήτων ξεκλειδώνουν την έκπτωση φόρου 40%.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν επίσης οι πλέον σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στους βασικούς άξονες υπολογισμού των φόρων για τα εισοδήματα του 2022, με το νέο Ε1.

Δείτε μαγνητοσκοπημένο ολόκληρο το σεμινάριο και τις παρουσιάσεις του κ. Κολυδά ΕΔΩ.

Comments are closed