Την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ για τα ΣΒΑΚ ζητεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ της παρ.12 του αρθ. 22, του ν.4599/2019, ώστε να δοθεί σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες το απαραίτητο θεσμικό εργαλείο για την σύνταξη, έγκριση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των ΣΒΑΚ, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτριο Οικονόμου.

Στο σχετικό έγγραφο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης επισημαίνει ότι η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης 162 Δήμων της χώρας από το Πράσινο Ταμείο για τη σύνταξη ΣΒΑΚ, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα και δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. «Τα προβλήματα, κατά την άποψή μας, οφείλονταν, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλεπόταν στην παρ. 12 του Αρθ. 22 του ν. 4599/2019, η οποία θα καθόριζε ένα κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών για την σύνταξη των ΣΒΑΚ, τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης τους, καθώς και συγκεκριμένες προθεσμίες για τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών επί αυτών».

Ως εκ τούτου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ότι: «Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Πράσινου Ταμείου με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με αντικείμενο την αξιολόγηση της πληρότητας των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης ΣΒΑΚ, είναι ένα βήμα το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των σχετικών φακέλων για την χρηματοδότηση των προτάσεων θα διεξαχθεί με την απαραίτητη επάρκεια και ταχύτητα. Η ανάγκη όμως για την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από το ν. 4599/2019 θεσμικού πλαισίου παραμένει επιτακτική».

Δείτε ολόκληρη την επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΕΔΩ.

Comments are closed