Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης υπέγραψε νέα εγκύκλιο που αφορά σε διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Συγκεκριμένα, η διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του ν.4122/2013 (Α’ 42), μετά από την τροποποίηση του από τις διατάξεις του ν.4685/2020 (Α’ 92) και της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν.4602/2019 (Α’ 45), ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), την ενημέρωση μισθωτών – αγοραστών, τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, Τύπου, ιδιοκτητών καθώς και της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά, οι διευκρινήσεις καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:

Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Νέων Κτιρίων (άρθρα 4 & 6)
Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων (άρθρο 7)
Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) από ηλιοθερμικά συστήματα (άρθρο 6)
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (άρθρο 11)
Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12)
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12, παρ. 6 & 7)
Ενημέρωση νέων αγοραστών ή ενοικιαστών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίου διαμέσου του ΠΕΑ (άρθρα 11 & 12)
Διαφημίσεις – μεσιτικές υπηρεσίες (άρθρο 12, παρ. 4)
Έλεγχος εγκυρότητας ΠΕΑ
Παράβαση νομοθεσίας – επιβολή προστίμων (άρθρο 20)
Οικοδομικές Άδειες – Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρα 9 & 21)
Τεχνικά συστήματα των κτιρίων – συσκευές αυτορρύθμισης (άρθρο 8).

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Comments are closed