Τι περιμένουν οι Start Ups από την Πολιτεία

Συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με περισσότερους από 100 εκπροσώπους των Startups που είχαν εκπροσωπηθεί στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα το υπουργείου, όπου παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα έρευνας που είχε διενεργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στη ΔΕΘ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:

  • Οι ηλικίες των founders ήταν μεταξύ 26-35 ετών ενώ στους τομείς ενδιαφέροντος το ICT ήταν στη πρώτη θέση. Aκολούθησαν: AgΤechSmartcitiesAudio–Visual GamingTourismHealthTech.
  • Οι περισσότερες Startups ιδρύθηκαν μεταξύ 2016 και 2017 , ενώ πάνω από το 52% έχει την έδρα της στην περιφέρεια. Πρόκειται για ολιγομελής ομάδες και περίπου το 1/4 έχει κατοχυρώσει πατέντες ενώ παράλληλα ζητάνε και βελτιωμένο σύστημα πατεντών στη χώρα μας.
  • Η μεγαλύτερη ανάγκη των Startupper είναι η δικτύωση με επενδυτές και προβολή τους με πρόσβαση σε εκθέσεις σε Ελλάδα αλλά και ειδικά στο εξωτερικό.
    Το 71% ζητά μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή / και απαλλαγή τα 3 πρώτα χρόνια, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και ένα μικρο ξεκάθαρο και ευέλικτο φορολογικό σύστημα.
  • Το 50% θα ήθελε μείωση μείωση  των εργοδοτικών εισφορών ενώ το 2% προτείνει κρατικές επιδοτήσεις.
  • Από το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής περιμένουν, περισσότερη προβολή και προώθηση, περισσότερες δράσεις ενίσχυσης, δικτύωση με επενδυτές ανάλογες με αυτές του περίπτερου 12, Β2Β Meetings και διασύνδεση με ξένες και ελληνικές μεγάλες εταιρείες.

Ο υπουργός Νίκος Παππάς ανακοίνωσε:

  • Τη χαρτογράφηση και ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης εταιρειών τεχνολογίας και Startups.
  • Ένα νέο πρόγραμμα προθερμοκοίτησης 30 εκατ. ευρώ για ενδιαφερόμενους 18-45 ετών οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε κλάδους αιχμής σε δυο κύκλους μέσα σε τρία χρόνια. Με mentoring και hubs ανάλογα το αντικείμενο στις αντίστοιχες πόλεις της Ελλάδας.
  • Δράση ανοικτής καινοτομίας σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με ανοικτά φόρα επαφής των νέων με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Δεσμεύθηκε δε, να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης ορισμένων αιτημάτων.

Comments are closed