Τι προτείνει το ΕΣΒΥΚ για τα έργα υποδομής

Πηγή εικόνας: pixabay

Οι πρότυπες προτάσεις αποτελούν μία από τις ενδεδειγμένες μεθόδους για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής μετά το πέρασμα του κορωνοϊού, όπως αναφέρει το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), το οποίο ιδρύθηκε το 2019 αντιπροσωπεύοντας τη συντριπτική πλειονότητα του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.

Όπως εξηγούν στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου, το μοντέλο των πρότυπων προτάσεων προβλέπει ότι παράλληλα με την παραδοσιακή μέθοδο που το κράτος σχεδιάζει, αναπτύσσει και αναθέτει έργα κατόπιν διαγωνισμών, ο ιδιώτης διαμορφώνει μια πρόταση για ένα έργο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν εντάσσεται στον κρατικό σχεδιασμό. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανταποδοτική, για να είναι και χρηματοδοτήσιμη. Οι υποστηρικτές των πρότυπων προτάσεων συγκαταλέγουν στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου υλοποίησης έργων την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου.

Επιπλέον, το ΕΣΒΥΚ αναφέρει πως για την ανασυγκρότηση της επόμενης μέρας μετά τον κορωνοϊό απαιτείται η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, η βελτίωση της ποιότητας των έργων και η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως προσθέτει ο φορέας, το υπουργείο Υποδομών θα πρέπει να αναλάβει ρόλο για την κατάστρωση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση μέτρων και δράσεων που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ απαραίτητη θα ήταν και η συγκρότηση task force με αντικείμενο την κατάρτιση προγράμματος άμεσων επενδύσεων σε έργα υποδομής. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην επιτάχυνση της μελέτης και κατασκευής έργων που ήδη έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στην τροποποίηση και αξιοποίηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των ανατεθειμένων έργων του προγράμματος «Φιλόδημος» και στην ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων προς υλοποίηση την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ρόλο-κλειδί κατά το ΕΣΒΥΚ, για την ανάκαμψη, θα διαδραματίσει η αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως και η ενίσχυση του σκέλους υποδομών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Comments are closed