Το ΑΠΘ συντονίζει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «Hecarrus»

Το “HECARRUS”, είναι ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, με τη σύμπραξη τριών εταίρων: του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), του Mälardalen University (Σουηδία) και του Limmat Scientific AG (Ελβετία) κι έχει στόχο να συμβάλει στον εξηλεκτρισμό των ελαφρών μεταφορικών και βοηθητικών αεροσκαφών, αναπτύσσοντας και βελτιστοποιώντας τον προκαταρκτικό σχεδιασμό ενός επιβατικού αεροσκάφους 19 θέσεων, εφαρμόζοντας υβριδικές τεχνολογίες πρόωσης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του ΑΠΘ, ο σχεδιασμός του εν λόγω αεροσκάφους ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα αξιοπλοΐας, με βάση τις προδιαγραφές πιστοποίησης για αντίστοιχα αεροσκάφη (CS-23/FAR-23). Για την επίτευξη των στόχων του έργου οι συμμετέχοντες φορείς του Hecarrus επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Στην διερεύνηση τεχνολογιών των στοιχείων της αρχιτεκτονικής πρόωσης που επιλέγεται, στην ενσωμάτωση των επιμέρους τεχνολογιών σε επίπεδο συστημάτων του αεροσκάφους, στον πρώιμος σχεδιασμός του αεροσκάφους, στη διερεύνηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του προτεινόμενου υβριδικού συστήματος πρόωσης και στην ανακοίνωση- διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στα μέσα του περασμένου μήνα πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου, συντονιστής του οποίου είναι ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Aνέστης Κάλφας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης στελέχη της ευρωπαϊκής σύμπραξης «Clean Sky 2 Joint Undertaking (CS2JU)», καθώς, επίσης, και τα μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους εταίρους του έργου.

Με την εφαρμογή του πλάνου εργασίας αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η αειφορία στις αερομεταφορές, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των απαιτήσεων των επιβατικών αεροσκαφών για καύσιμα, καθώς και των εκπομπών ρύπων και θορύβου, σύμφωνα με τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χρηματοδότηση του «HECARRUS» προέρχεται από την ευρωπαϊκή σύμπραξη CS2JU, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας 2020 – HORIZON 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Comments are closed