Το Γυάλινο Κτήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ μετατρέπεται σε ένα πρότυπο κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Με στόχο τη μετατροπή του Γυάλινου Κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ σε ένα πρότυπο κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, πραγματοποιήθηκε στις 24/4/23 συνάντηση μεταξύ του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Φείδα, και του Συντονιστή του Προγράμματος «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Δρ Κωνσταντίνου Πατλιτζιάνα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενσωμάτωση Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών σε Κεντρική Κτιριακή Υποδομή Μεγάλης Χρήσης & Επισκεψιμότητας του ΑΠΘ».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «GR-Energy», υλοποιεί καινοτόμες ενεργειακές παρεμβάσεις στην κτιριακή υποδομή του. Από τον Ιούλιο του 2021, έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση του Γυάλινου Κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), όπου στεγάζονται Τμήματα της ΣΘΕ του ΑΠΘ, από ενεργειακή κατηγορία Δ σε κατηγορία Β+ και η μετατροπή του σε ένα πρότυπο ενεργειακό κτίριο.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις συνοδεύονται από την εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος καταγραφής μετρήσεων και περιβαλλοντικών μεγεθών που θα δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο, για την προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση Έξυπνων Μετρητών και Αισθητήρων περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός σύγχρονου και έξυπνου συστήματος που θα είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή μετρήσεων όπως η καταγραφή περιβαλλοντικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία, κ.ά.), ενεργειακών μεγεθών του κτιρίου και την παράλληλη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.

Επίσης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ και πολιτών στον τομέα των τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις, ανάπτυξη ζωντανών εργαστηρίων (living labs), εκπαιδευτικές ημερίδες για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών, κ.ά.

«Το ΑΠΘ αναγνωρίζει έμπρακτα τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και της μείωσης του οικολογικού του αποτυπώματος με την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του» δήλωσε με αφορμή τη συνάντηση ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ Παντελής Μπίσκας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ Νικόλαος Μανουσαρίδης, καθώς και τα στελέχη της ομάδας έργου Πέτρος Τζάος Μηχανολόγος Μηχανικός, και Δημοσθένης Ιωαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX).

Comments are closed