Το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει μεγάλο έργο τεχνικής βοήθειας της Αλγερίας

Έναν μεγάλο διεθνή διαγωνισμό ευρωπαϊκής τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στην Αλγερία, συνολικού προϋπολογισμού 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, κέρδισε πρόσφατα το ΚΑΠΕ.

Συγκεκριμένα ανέλαβε την τεχνική βοήθεια προς την Αλγερία σε συνεργασία με τον εθνικό φορέα της Ιταλίας για την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και την αειφόρο ανάπτυξη ENEA, τη διεθνή τεχνική εταιρεία ALLPLAN GmbH, που εξειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις και προϊόντα για κτίρια και τη Βελγική εταιρεία συμβούλων διεθνών έργων αναπτυξιακής βοήθειας IBF International Consulting SA.

Το έργο έχει ως στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας, με υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, στις αρμόδιες εθνικές δομές της Αλγερίας, σχετικά με:

1. Στρατηγική για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
2. Θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο και ειδικές συμβάσεις για την προώθηση μεγάλων επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
3. Σχεδιασμό και διαχείριση της ενσωμάτωσης στα ηλεκτρικά δίκτυα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης ισχύος.
4. Ανάπτυξη της διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μικρής ισχύος και σταθμών συμπαραγωγής.
5. Κανονιστικό πλαίσιο ενεργειακής αποδοτικότητας καινούργιων κτηρίων και θερμομόνωσης υφισταμένων.
6. Πιστοποίηση και ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών

Comments are closed