Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΜΕΔΕΚΕΜ για την περίοδο 2022-2025

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 11.4.2022, ως εξής:

Μαρία Γρηγοριάδου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Πανταζής (Άκης) Μουρμουρής, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Μαρία Ακριώτη, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, Γενική Γραμματέας
Βασίλης Ι. Παπακωνσταντίνου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ταμίας
Νικόλαος Αντωνίου, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
Βασιλεία Τσαβδάρογλου, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
Νικόλαος Χατζής, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος.

Comments are closed