Το νέο Δ.Σ. της ΕΜΥΔΑΣ Κ. Μακεδονίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας, στις 23 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα,  με βάση το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (3/13-9-2022), στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας με βασικό θέμα, την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και την εκλογή του νέου Προεδρείου μετά από εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας που διεξήχθησαν στις 30η Ιουνίου 2022.

Μετά την διαλογική συζήτηση επί των προτάσεων, ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του Καταστατικού της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ), η οποία ανέδειξε τα παρακάτω:

1. Πρόεδρος: κ. Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

2. Αντιπρόεδρος: κ. Μαρία Περτσινίδου

3. Γενικός Γραμματέας: κ. Νέστορας Τσουμαλάκος

4. Ταμίας: κ.Τριανταφυλλιά Γαλανάκη – Καλιβάτση

5. Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας:  κ. Αλεξάνδρα Νάκου

6. Μέλος: κ. Κυριακή Αραβίδου

7. Μέλος: κ. Γιώργος Χρίστογλου

8. Μέλος: κ. Ανδρέας Πολίτης

9. Μέλος: κ. Δημήτρης Ιωάννου

Comments are closed