Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 02/12/2019 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ηλίας Χομσίογλου
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Αργυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Αντωνιάδου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Τσαλούμης
Ειδ. Γραμματέας: Παναγιώτης Παλαιοχωρινός
Μέλος: Γρηγόριος Κώνστας
Μέλος: Αθανάσιος Κολότσιος
Μέλος: Βασίλειος Μπλάτσιος
Μέλος: Αλέξανδρος Αλεβίζος

Comments are closed