Το νέο προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 6 Αυγούστου 2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και την εκλογή του νέου Προεδρείου μετά από εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας που διεξήχθησαν στις 5 Ιουνίου 2019.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι:

1.   Πρόεδρος:          Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

2.   Αντιπρόεδρος:     Τριανταφυλλιά Γαλανάκη – Καλιβάτση

3.   Γεν. Γραμματέας:   ΝέστοραςΤσουμαλάκος

4.   Ταμίας:               Αναστασία Φουτζιτζή

5.   Αναπλ.Γεν. Γραμ.: Αλεξάνδρα Νάκου

6.   Μέλος:               Ελισάβετ Ανθυμίδου

7.   Μέλος:               Γιώργος Χρίστογλου

8.   Μέλος:               Γιάννης Χατζόπουλος

9.   Μέλος:          Δημήτρης Ιωάννου

Δείτε το σχετικό απόσπασμα πρακτικού emdydas ekloges

Comments are closed