Το Νομοσχέδιο για την ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών ιωδών περιγραμμάτων

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ  με τίτλο: «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις», το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει δυνατότητα παραχώρησης έκτασης δάσους έως 30 στρεμμάτων για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον –  για την παραχώρηση έκτασης μεγαλύτερης των 5 στρεμμάτων – υπάρχει τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος.

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στις χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, με την προτεινόμενη ρύθμιση να προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας επί χορτολιβαδικών εκτάσεων από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών ή τα πολιτικά δικαστήρια, επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας που ανάγονται και έχουν μεταγραφεί πριν από την 24η Δεκεμβρίου 2003, ημερομηνία που δημοσιεύτηκε ο νόμος 3208/2003.

Με άλλη διάταξη τροποποιείται η παρ.5 του άρθρου 20 του ν.3889/2010 και δίνεται η δυνατότητα να αποδεικνύεται ο μη δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης από το απόσπασμα του δασικού χάρτη χωρίς να υπάρχει υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος. Όπως αναφέρεται η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά κυρίως ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, ή ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, των οποίων η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, μειώνει το συναλλακτικό κόστος, καθώς για τα ακίνητα αυτά το κόστος της κατάρτισης τοπογραφικού διαγράμματος είναι δυσανάλογο σε σχέση με την ίδια την αξία του ακινήτου.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Comments are closed