Το ΠΜΣ «Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη» στην έκθεση “Spoudase 2017”

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών “Spoudase 2017”, η οποία θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη Αθηνών στις 24 και 25 Ιουνίου, θα λάβει μέρος το Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη» του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να ενημερωθούν δια ζώσης εντός της έκθεσης από το “info-point” του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

Λίγα λόγια για το ΠΜΣ «Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη»

Το πρόβλημα της παρακμής και υποβάθμισης αστικών περιοχών σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο έχει αναδείξει την «αστική ανάπλαση, αναγέννηση και ανάπτυξη» ως κεντρικό ζήτημα των ερευνητικών αναζητήσεων και των μελετητικών προσπαθειών διεθνώς. Ως κύρια αίτια της υποβάθμισης αστικών περιοχών ενδεικτικά αναφέρονται:

(α) η παρακμή και εγκατάλειψη παλιών βιομηχανικών συγκροτημάτων και περιοχών, λιμενικών εγκαταστάσεων και στρατοπέδων και η δημιουργία μεγάλων αστικών κενών,

(β) αλλαγές στις χρήσεις γης, τις λειτουργίες, τις οικονομικές δραστηριότητες στα κέντρα των πόλεων, προσαρμογές στις νέες χωρικές απαιτήσεις, αλλοίωση της εικόνας και εκπτώχευση του νοήματος της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

(γ) η γήρανση του κτηριακού δυναμικού σε πυκνοδομημένες κεντρικές αστικές περιοχές, δυσκολίες συντήρησης/ανανέωσής του και οι τάσεις προαστιοποίησης κατοίκων και επιχειρήσεων,

(δ) η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές (περιορισμένοι χώροι πρασίνου, φαινόμενο θερμικής νησίδας, αέρια ρύπανση) κ.α.

Το Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στα επιστημονικά πεδία των αστικών αναπλάσεων και της αστικής ανάπτυξης.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Αστικής Ανάπλασης, Αναγέννησης και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει επίσης και τα ζητήματα του παραμετρικού περιβαλλοντικού (πράσινου) σχεδιασμού (green urban design) καθώς και του τοπιακού σχεδιασμού (landscape design). Προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει ως σκοπό την σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων στα ζητήματα της αστικής ανάπλασης, αστικής αναγέννησης και ανάπτυξης.

Πάνω από 400 Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα συμμετέχουν έως τώρα στην έκθεση.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τo πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ 

Comments are closed