Πραγματοποιήθηκε 1η τακτική συνεδρίαση της νέας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στο πλαίσιο της πρώτης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29.1.2020, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το σώμα τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

-Το Πρόγραμμα Δράσης της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ 2020-2024.

-Το Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ 2020 – 2024.

-Ο πίνακας Εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΚΜ.

-Η σύνθεση των έξι Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Εκτός Ημερησίας Διάταξης, και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, τέθηκε προς συζήτηση το θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων.

Μετά τη συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα ή έκδοση σχετικού ψηφίσματος της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του θέματος και ανατέθηκε σε ομάδα μελών η οριστικοποίηση της σύνταξής του.

Από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τέθηκε ως βασικός στόχος της τετραετούς θητείας (2020-2024), η αναβάθμιση του ρόλου της, η προάσπιση των δικαιωμάτων των μηχανικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών, προς όφελος των συναδέλφων, χωρίς συμβιβασμούς και γκρίζες ζώνες.

Με κύριο μέλημα την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της άκρατης μετανάστευσης πολλών, κυρίως νέων συναδέλφων, όπως και τη διαγραφή ή η μη εγγραφή άλλων στο ΤΕΕ, σκοπός της Αντιπροσωπείας είναι να συμβάλει δραστικά στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος άσκησης του επαγγέλματος, παρέχοντας  ευνοϊκές συνθήκες για την επανένταξη των μηχανικών στην αγορά εργασίας.

Κύριος και βασικός στόχος του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας είναι η ενεργοποίηση των μελών της σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της, με απώτερο σκοπό την αυξημένη συμμετοχή τους στα δρώμενα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργάνου.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνει προσπάθεια για την επίτευξη 6-8 τακτικών συνεδριάσεων ετησίως, με όσο το δυνατόν αυξημένη συμμετοχή και με παράλληλες έκτακτες συνεδριάσεις, όταν τα θέματα της επικαιρότητας το απαιτούν και οι συνθήκες το ευνοούν.

Για την ενεργοποίηση όσων το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων και τη συμμετοχή τους στα δρώμενα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε να καταστήσουμε το ΤΕΕ, τον θεσμικά τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας, ένα δυνατό και αποτελεσματικό Επιμελητήριο, αποφασίστηκε ομόφωνα το σχέδιο δράσης της Αντιπροσωπείας που μπορείτε να διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ.

Comments are closed