Το ΤΕΕ ζητά την παράταση οικοδομικών αδειών στα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου

Με ψήφισμά της η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητά την παράταση οικοδομικών αδειών στα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών, για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Στο ψήφισμα τονίζονται τα εξής:

«Με τον Ν.4759/2020, τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης για την εκτός σχεδίου δόμηση και καθορίστηκαν μεταβατικές διατάξεις έως την κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμησης σε συγκεκριμένες ιδιοκτησίες με εμβαδόν μικρότερο των 4 στρεμμάτων. Δόθηκε μεταβατική περίοδος 2 ετών για την ισχύ των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση για μικρά οικόπεδα. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου θα επιτρέπεται η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές μόνο με ελάχιστη αρτιότητα 4 στρεμμάτων.

 Επομένως, μετά τις 9 Δεκεμβρίου 2022 καταργείται οριστικά η δυνατότητα της κατά παρέκκλισης δόμησης γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας. Θα έχουν το δικαίωμα να χτίσουν, μόνον όσοι ιδιοκτήτες εκδώσουν προέγκριση οικοδομικής αδείας πριν τη λήξη της προθεσμίας και για όσο διάστημα ισχύει η οικοδομική τους άδεια.

Αυτό σημαίνει ότι με την λήξη της παραπάνω ημερομηνίας, όλες σχεδόν οι ιδιοκτησίες με επιφάνεια μικρότερη των 4 στρεμμάτων θα χάσουν οριστικά τη δυνατότητα δόμησης και άρα θα απαξιωθούν πλήρως.

Μέσα σε ένα περιβάλλον με τις γνωστές υγειονομικές συνέπειες των προηγούμενων μηνών και την γενικότερη οικονομική αστάθεια που συνδυάζεται με την εκτίναξη του κατασκευαστικού κόστους και την ενεργειακής κρίση, είναι σχεδόν ανέφικτο να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες των μικρών ιδιοκτησιών να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Η πολιτεία οφείλει σε αυτές τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να διαφυλάξει το δικαίωμα αξιοποίησης της περιουσίας των πολιτών.

Η νομοθετική λύση για την κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου δόμηση θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των πολεοδομικών μελετών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα πολεοδομικής μεταρρύθμισης «Κων/νος Δοξιάδης», σύμφωνα με όσα δεσμευτικά ισχύουν για να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η μεταβατική λύση στο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτησίες, ενόψει της πλήρους απαγόρευσης δόμησης στα λεγόμενα μικρά οικόπεδα, στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας, μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την χορήγηση παράτασης στην έκδοση οικοδομικών αδειών στα κατά παρέκκλιση μικρά οικόπεδα – εκτός σχεδίου για τουλάχιστον δύο χρόνια και μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού».

Comments are closed