Το ΥΠΕΝ ανέθεσε στο ΤΕΕ την ψηφιοποίηση και οριοθέτηση των υδατορεμάτων της χώρας

Με απόφαση του ΥΠΕΝ ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η υλοποίηση του έργου «πληροφοριακό σύστημα για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων». Το έργο  θα συνδεθεί με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη του ΤΕΕ και θα εξυπηρετήσει την προστασία της βιοποικιλότητας, της πολιτικής προστασίας αλλά και την ασφάλεια του πολεοδομικού σχεδιασμού και των επενδύσεων.

Η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα προβλέπει την ανάθεση υλοποίησης δύο ακόμη έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τα οποία είναι:

▪ «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων” και

▪ «Ψηφιακή δράση Μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων».

Τα δύο αυτά έργα, έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδα 2.0», στη δράση «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» (με κωδικό 16960).

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει συνολικά πέντε επενδύσεις για τα ακόλουθα ψηφιακά έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού:

1) δημιουργία πληροφοριακού συστήματος οριοθέτησης υδατορευμάτων, με σκοπό να συνεισφέρει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας,

2) δημιουργία ψηφιακής τράπεζας για συναλλαγές αναλογίας κτιρίου–οικοπέδου,

3) ανάπτυξη ενιαίου ψηφιακού χάρτη,

4) δημιουργία κεντρικού συστήματος για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και

5) δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στα μουσεία.

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδα 2.0» προβλέπει για τις πέντε δράσεις, ότι οι επενδύσεις για την υλοποίηση τους πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόταση του ΤΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου ψηφιοποίησης και οριοθέτηση των υδατορεμμάτων της χώρας για λόγους πολιτικής προστασίας αλλά και ασφάλειας του πολεοδομικού σχεδιασμού και των επενδύσεων αποτελεί πρόταση του ΤΕΕ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός, που κατέθεσε από το 2020 την συγκεκριμένη πρόταση, είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι «η ψηφιοποίηση και οριοθέτηση των υδατορεμμάτων της χώρας αποτελεί ένα ακόμη αναγκαίο εργαλείο, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί πιο δυναμικά στο πλαίσιο της δημιουργίας του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, αυτός ο σχηματισμός της αδειοδότησης κάθε επένδυσης και έργου στη χώρα, που ήδη συντελείται», προσθέτοντας ότι:

«Είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση και οριοθέτηση των υδατορεμμάτων στη χώρα. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό, το γνωρίζετε, πλέον, πιστεύω οι περισσότεροι με τις καταστροφές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αν δεν προχωρήσουμε άμεσα το σύνολο των οριοθετήσεων των ρευμάτων, τώρα με τους πόρους που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ εγκαίρως τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον. Όλοι όσοι έχουν προσπαθήσει να αδειοδοτηθούν σε περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί κάποιο ρέμα καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα και στην οικονομία και στις επενδύσεις».

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

Comments are closed