Το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο και την ανάπλαση της Τούμπας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) το Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού».

Με το Προεδρικό Διάταγμα για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής ουσιαστικά καθορίστηκαν οι απαραίτητοι χωροταξικοί, πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες με στόχο την κατασκευή νέου γηπέδου προδιαγραφών και απαιτήσεων FIFA / UEFA, αλλά και την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής γύρω από το σημερινό γήπεδο, την έκταση «Αλάνα Τούμπας», προκειμένου συνολικά το νέο γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος να λειτουργούν ενιαία, με αντισταθμιστικά οφέλη για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το ΦΕΚ

Comments are closed