Τρίτο Βραβείο: Εμμανουέλα Δρετάκη, Ανδρέας Λάσκαρης, Ελπίδα Ροΐδου, Θωμαή Τσίμπου

Tetr-Axis

 

Τίτλος: Ο τίτλος προκύπτει από το τετράγωνο, ως μονάδα του κανάβου που αποτελεί  τη συνθετική αρχή, και τον άξονα, ως βασικό στοιχείο της τυπολογίας των στάβλων που διατηρείται ή υποδηλώνεται, στο νέο κτιριακό συγκρότημα.

Κεντρική Ιδέα: Επιθυμία της ομάδας ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιριακού συμπλέγματος που θα αποτελεί ένα νέο βίωμα της υπάρχουσας κατάστασης που βασίζεται στην τυπολογία και την ιστορικότητα των κτιρίων και του τόπου, ενώ ταυτόχρονα θα εναρμονίζεται με το χαρακτήρα της περιοχής. Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού υπήρξε η απλότητα και ο σεβασμός στα ιστορικά κτίρια και στο περιβάλλον. Αυτή υλοποιήθηκε με τη χρήση του κανάβου, που δημιουργείται απο την προβολή των τεγίδων, των ελκυστήρων και των ζευκτών, και υποδιαιρέσεών του. Ο κάναβος υπάρχει στη στέγαση, στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των στάβλων αλλά αποτυπώνεται και στο σχεδιασμό των κατόψεων. Επιλέχθηκε γιατί προσδίδει αυστηρότητα, παραπέμπει στο στρατιωτικό παρελθόν και  τοποθετεί την ιστορική επιβολή των στάβλων στο επίκεντρο.

Βασικές Κινήσεις Αποκατάστασης: Όλες οι ενέργειες αποκατάστασης κινούνται στο πλαίσιο της αναστρεψιμότητας και της διακριτότητας των επεμβάσεων. Γι’αυτό οι πρόσθετες κατασκευές, όπως οι νέες στέγες, είναι αυτοφερόμενες με βασικό υλικό το μέταλλο. Επίσης, χρησιμοποιούνται υλικά, όπως γυαλί και φύλλα χαλκού. Στους στάβλους Α και Γ όπου οι αρχικές στέγες δε σώζονται, οι νέες σχεδιάζονται επίπεδες. Τα στοιχεία του κανάβου 2×2 παρουσιάζουν εναλλαγή κενών (γυαλί) και πλήρων (φύλλα χαλκού), τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις φυσικού φωτισμού που απαιτεί η διαμόρφωση των κατόψεων, ενώ δημιουργούν σκιάσεις που δίνουν ένταση και προσφέρουν πλούσια χωρική εμπειρία. Επίσης, τοποθετούνται 40  εκατοστά πιο κάτω από το ανώτερο σωζόμενο τμήμα της τοιχοποιίας, ώστε να μην παρεμβαίνουν στην εξωτερική όψη των κτιρίων αλλά και εσωτερικά να είναι εμφανής η διαφοροποίηση κελύφους και στέγασης. Οι αλλοιώσεις που έχει υποστεί το επίχρισμα στις όψεις αφού εξυγιανθούν, διατηρούνται, προκειμένου να τονίσουν το χρονικό αποτύπωμα στα κτίρια.

Χρήσεις: Για την χωροθέτηση των χρήσεων, κριτήριο αξιολόγησης τέθηκε ο βαθμός ιδιωτικότητας του κάθε στάβλου. Έτσι, ο στάβλος Α, ως ο αμεσότερα προσβάσιμος, συμπεριλαμβάνει τις χρήσεις που απευθύνονται στο κοινό (εκθεσιακός χώρος, πολυχώρος-παραστάσεων και συναυλιών-, χώρος ηχογραφήσεων) και σχετίζονται με τη σκηνή στα ανατολικά του στάβλου που χρησιμοποιεί την όψη του ως φόντο. Ο στάβλος Β, ο πιο κεντρικός, συμπεριλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους (τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, ανοικτά γραφεία). Ο στάβλος Γ, ως ο πιο απομονωμένος στεγάζει τους γραφειακούς και εργασιακούς χώρους των χρηστών (πολυμορφικά γραφεία, που από ατομικά μετατρέπονται σε συλλογικά, ατελιέ εικαστικών και  συλλογικά εργαστήρια).

Masterplan

Διαγραμματική ανάλυση χρήσεων

Χειρισμοί αποκατάστασης

Αριστερά: ανάλυση περιβάλλοντος χώρου, στο κέντρο: άποψη βιβλιοθήκης (στάβλος Β), δεξιά: διάγραμμα χρήσεων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (στάβλος Α), άποψη πολυμορφικών γραφειακών χώρων (στάβλος Γ), διάγραμμα λογικής ανάπτυξης παταριών (στάβλος Β)

Κατόψεις στάβλων και περιβάλλων χώρος

Τομές στάβλων

Όψεις στάβλων

Άποψη εκθεσιακού χώρου (στάβλος Α) και αιθρίου (στάβλος Γ)

Φωτογραφίες μακέτας

Comments are closed