Τρεις προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων

Άρθρο του Σωτήρη Μυλωνά *

Το πρόβλημα της διαχείρισης των “απορριμμάτων” δεν είναι μόνο εργασιακό. Είναι θέμα νοοτροπίας, αντίληψης και γενικότερης παιδείας. Τα “απορρίμματα”, τα σκουπίδια όπως τα λέμε, σήμερα αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα και όχι ως ευκαιρία. Ο σημερινός τρόπος συλλογής τους παραβιάζει τις ζωές μας και «ασελγεί» στο δημόσιο χώρο. Τις εικόνες με τους ξεχειλισμένους κάδους, ανοικτές σακούλες και σκουπίδια παντού δυστυχώς τις βλέπουμε τακτικά και τις πολλαπλασιάζουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τήρηση της νομοθεσίας, η περιβαλλοντική συμμόρφωση και ο αειφόρος σχεδιασμός είναι έννοιες μάλλον άγνωστες, με αποτέλεσμα οι ΧΥΤΑ να γεμίζουν με γοργό ρυθμό και το πρόβλημα να διογκώνεται. Αν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα και δεν εφαρμοστεί η νομοθεσία και ο σχεδιασμός οι εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους θα είναι μόνιμη.

Η λύση βρίσκεται στη τήρηση της νομοθεσίας αλλά και στην ανάπτυξη κουλτούρας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Οι παρακάτω προτάσεις επίσης εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του τεράστιου αυτού προβλήματος.

  1. Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων, της συλλογής και μεταφοράς και αποσύνδεση των ΟΤΑ από το κοστοβόρο αυτό έργο.
  2. Εφαρμογή του μοντέλου PAY AS YOUTHROW, ο ρυπαίνων πληρώνει. Σύνδεση δηλαδή του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων με τη παραγωγή τους. Με τον τρόπο κυρίως οι επιχειρήσεις κυρίως θα βρουν τρόπους για τη μείωση των αποβλήτων ενώ παράλληλα θα μπορούν να μειώσουν και τα δημοτικά τους τέλη. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού με απόλυτη επιτυχία.
  3. Άμεση εφαρμογή της διαλογής στη πηγή και προσδιορισμό συγκεκριμένων ημερών και ωρώναποκομιδής ανά ρεύμα αποβλήτων (π.χ Δευτέρα γυαλί, Τρίτη πλαστικό κτλ) . Με τον τρόπο αυτό θέματα θα δημιουργηθεί παιδεία και κουλτούρα γύρω από την ανακύκλωση και την απόρριψη των αποβλήτων ενώ θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε και στην κυκλική οικονομία.

Με την εφαρμογή των μοντέλων της κυκλικής οικονομίας τα απόβλητα αποκτούν αξία και αν διαχειριστούμε σωστά τη παραγωγή τους μπορούμε να τα περιορίσουμε ως και στο 90%. Η νέα έννοια της κυκλικής οικονομίας έρχεται να ανταποκριθεί στην φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των πόρων του πλανήτη. Αυτός θα πρέπει να είναι ο πραγματικός μας στόχος.

* Ο κ. Σωτήρης Μυλωνάς είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ.
Δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης της αειφορίας από το 2004 σε
περισσότερο από 10 χώρες αναλαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και
πιστοποιήσεις.

Comments are closed