Υπεγράφη η σύμβαση του έργου για την κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο

Υπεγράφη στις 07/10/2022 η σύμβαση του έργου “Κατασκευή υποδομών νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης”.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την κατασκευή – βελτίωση της Οδικής Σύνδεσης του Νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης μήκους 4,51 χλμ καθώς και τα συνοδά έργα υποδομής που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Στο αντικείμενο του υπόψη έργου περιλαμβάνεται επιπλέον η κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων, η βελτίωση υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων, η αποκατάσταση τοπικού οδικού δικτύου, καθώς επίσης και η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων του Νέου Νοσοκομείου Παίδων και η σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανάμεσα σε τέσσερις προσφορές. Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργο ανέρχεται σε 9,17 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 7,41 εκατ.). Η ανάδοχος πήρε το έργο με προσφορά στα 2,87 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 3,55 εκατ.).

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μήνες (2 χρόνια) από την ημερομηνία υπογραφής της.

Comments are closed