ΥΠΕΝ: Τεχνικές οδηγίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ – Ποια κτίρια θα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου υπέγραψε απόφαση που αφορά στις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται τα εξής:

Καθολικός σχεδιασμός

Ορισμοί
Αρχές καθολικού σχεδιασμού
Πεδίο Εφαρμογής
Μεθοδολογία
Μελέτη Προσβασιμότητας
Τεχνικές Οδηγίες

Προσβάσιμες διαδρομές
Προσβάσιμη Είσοδος
Κάλυψη υψομετρικών διαφορών – Οριζόντια κα κατακόρυφη κυκλοφορία
Χώροι υγιεινής
Σήμανση
Xώροι αναμονής και διαφυγή σε έκτακτες περιπτώσεις
Περιβάλλοντες χώροι κτιρίων
Διατηρητέα κτίρια – ελάχιστες παρεμβάσεις
Καταλληλόλητα υλικών

Επιστρώσεις δαπέδων
Επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών

Όπως τονίζεται από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια, δεδομένης της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων, οι Τεχνικές Οδηγίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση στοχεύουν στη συγκέντρωση και παροχή οδηγιών και καλών πρακτικών που θα διευκολύνουν το έργο της προσαρμογής κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

Προβλέπονται απλές, «έξυπνες» και συνάμα όσο το δυνατόν οικονομικές λύσεις για την απαραίτητη προσαρμογή των κτιρίων, με έμφαση τα δημόσια κτίρια η προσαρμογή των οποίων βάσει του ισχύοντος πλαισίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 31.12.2020, σε άλλη περίπτωση θα θεωρούνται αυθαίρετα.

Με την Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται αναλυτικά οι Τεχνικές Οδηγίες για την υλοποίηση «εύλογων προσαρμογών» στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, δηλαδή κάθε απαραίτητη ή/και κατάλληλη τροποποίηση και ρύθμιση της μορφής και της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του, που μπορεί να υλοποιηθεί όπου απαιτείται και ανά συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς να προκύπτει δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, με στόχο την διασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Ακόμα στην απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση με τους άλλους όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Εύλογες προσαρμογές μπορούν να υλοποιούνται και σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών ατόμου, το οποίο, αν και σε προσβάσιμο περιβάλλον, έχει ανάγκη επιπλέον εξειδικευμένης προσαρμογής.

Πεδίο εφαρμογής των Τεχνικών Οδηγιών αποτελούν τα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» κτίρια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 και των διατάξεων του άρθρου 27.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ 

Comments are closed