ΥΠΕΝ: “Όχι” στην παράταση υποχρέωσης για τα nZEB

Αρνητική είναι η απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην παράταση υποχρέωσης σύνταξης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης που τεκµηριώνει ότι τα νέα κτίρια πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και την κατάταξη τους στην κατηγορία Α.

Σχετικό αίτημα είχε καταθέσει προς το ΥΠΕΝ το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Στην απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός αναφέρει τα εξής:

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Λιακούλη Ευαγγελία, σας ενηµερώνουµε ότι για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου κτιρίου, από 1.1.2020, υποβάλλεται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης που τεκµηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Η εν λόγω υποχρέωση δηµοσιεύθηκε στο ν.4602/2019 (Α’ 45), στις 9 Μαρτίου 2019, εποµένως υπήρχε επαρκής µεταβατική περίοδος για την προετοιµασία του τεχνικού κόσµου που ξεπέρασε τους εννέα (9) µήνες.
Επιπλέον, το ΤΕΕ έχει ενηµερωθεί για την τροποποίηση του ανωτέρω νοµοθετικού πλαισίου, από τις 22 Μαρτίου 2019.
Για πληρέστερη ενηµέρωση σας, σας κοινοποιούµε το υπ. α.π. 23521/163/9-3-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας/ΥΠΕΝ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Σημειώνεται ότι και το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε καταθέσει σχετικό αίτημα για αναστολή απαίτησης μελετών κτιρίων ως “Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης”. Δείτε ΕΔΩ 

Comments are closed