ΥΠΕN: Δεν είναι ακόμα εφαρμόσιμος ο ορισμός εναλλακτικής ΥΔΟΜ της οικείας για έλεγχο οικοδομικής άδειας.

Δεν είναι δυνατή προς το παρόν η εφαρμογή των  διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ορίζει έλεγχο οικοδομικής άδειας από άλλη ΥΔΟΜ, όταν η κατά τόπο αρμόδια ΥΔΟΜ δεν εκδώσει την αιτηθείσα οικοδομική άδεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΥΠΕN.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

Comments are closed