Υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του υπό τις τρέχουσες συνθήκες

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid19,  μέχρι τις 6 Απριλίου, όλες οι υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του, Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα, Θέματα Αυθαιρέτων, Θέματα ΝΟΚ, Νομική Υποστήριξη για Θέματα του Επαγγέλματος, Φορολογικά Θέματα, θα παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Ανά περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ενημέρωση, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για Θέματα Αυθαιρέτων,  mitraka@central.tee.gr

Για Επαγγελματικά Θέματα, evreno@central.tee.gr

Για Θέματα ΝΟΚ, petridou@central.tee.gr

Για Νομική Υποστήριξη,  nomikos-tkm@central.tee.gr

Για Φορολογικά Θέματα: kolidas@otenet.gr

Κατά το ίδιο διάστημα δεν θα λειτουργεί το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Υπενθυμίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω των παρακάτω υπηρεσιών του ΤΕΕ:

MYTEE
Μέσω της υπηρεσίας myTee έχετε την δυνατότητα να:

 • διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Μητρώο Μελών,
 • εκδίδετε βεβαιώσεις ΤΕΕ,
 • εξοφλείτε τη συνδρομή σας,

Δεδομένης της συγκυρίας, συνιστούμε, όσοι δεν έχουν κωδικούς να κάνουν εγγραφή στο σύστημα, για να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά και από τον χώρο τους τις υποθέσεις τους και να παίρνουν σχεδόν όλες τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα που χρειάζονται. Για Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (για όσους δεν έχουν ήδη κωδικούς MyTEE) πατήστε ΕΔΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ
Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας,  παρέχεται η δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax για τα εξής:

 • Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ
 • Αίτηση συνταξιοδότησης ΤΕΕ
 • Αίτηση εγγραφής τεχνικής εταιρείας
 • Βεβαίωση προϋποθέσεων της οδηγίας 2005/36
 • Βεβαίωση μη καταδίκης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος
 • Βεβαίωση μη καταδίκης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ειδικά για εργολήπτες

Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ

Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, εξέδωσαν κατάλογο με 8 βασικές οδηγίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό COVID-19, τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών.

Κατά συνέπεια για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:

 • Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος
 • Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα
 • Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα)
 • Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών
 • Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων
 • Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και να επιμένουν σε ιατρική αξιολόγηση
 • Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς
 • Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 1135

Comments are closed