Υποβολή αιτήσεων και σε έντυπη μορφή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Με νέα Υπουργική Απόφαση τροποποιείται η ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018  και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε έντυπη μορφή μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ΥΑ “οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 5 και αφορούν άδειες κατηγορίας 1 και 2, καθώς και οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 10, υποβάλλονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή έως και την 30η Νοεμβρίου 2018 κατ’ επιλογή του αιτούντος και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τον τρόπο υποβολής τους”.

Δείτε τη νέα Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

Comments are closed