Υποτροφίες για συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό. Αιτήσεις μέχρι 17/12

Πηγή φωτογραφίας: Credit: NASA/GSFC/Jillian Votava

Πηγή φωτογραφίας: Credit: NASA/GSFC/Jillian Votava

Συγκεκριμένες θέσεις συμμετοχής για εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό “ανοίγει” για τη χειμερινή περίοδο Δεκεμβρίου 2015- Ιανουαρίου 2016 η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Συγκεκριμένα, θα δοθούν υποτροφίες στη μορφή μεταφορικών εξόδων (εισιτήρια αεροπορικά ι άλλων μεταφορικών μέσων) για συγκεκριμένες χώρες (τρεις για Ρουμανία, δύο για Σερβία, ισάριθμες για Ιταλία και μία για Τουρκία). Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων λήγει στις 17/12/2015, ενώ δικαιούχοι είναι φοιτητές, απόφοιτοι, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 130 ευρώ (120 + 10) και δεν καλύπτεται από την υποτροφία.
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1948 με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συγκρούσεων. Μέσα από τα προγράμματα ανταλλαγών που πραγματοποιεί στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών (αυτογνωσία, ευρηματικότητα, μεταδοτικότητα, κοσμοπολιτισμός) των νέων.
Οι ανταλλαγές αυτές επιτυγχάνονται μέσα από δύο προγράμματα, το Global Citizen και το Global Talent. Το πρώτο αφορά την εθελοντική εργασία στο εξωτερικό για μερικές εβδομάδες ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε άτομα που έχουν αποφοιτήσει και αφορά την πρακτική άσκηση.

Παροχές.Στα 120+10 ευρώ, που καταβάλλει ο συμμετέχων συμπεριλαμβάνονται:

 • H διαμονή και ανάλογα με το πρόγραμμα και το φαγητό στην χώρα υποδοχής.
 • Ειδική προετοιμασία ανάλογα με τη χώρα προορισμού και 24ωρθ υποστήριξη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από τον εξειδικευμένο εθνικό συνεργάτη μας International SOS.
 • Σεμινάρια προετοιμασίας ανάλογα με τη θεματική που να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση πριν και κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής από την ομάδα του Global Citizen.
 • Ειδικές δραστηριότητες από την AIESEC με στόχο την ανάπτυξη των θετικών χαρακτηριστικών του συμμετέχοντα.

Δικαιολογητικά
Κριτήρια επιλογής φοιτητών: Η επιλογή των φοιτητών που κα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια , εντούτοις η τελική έγκριση γίνεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος:

 • Οικονομική κατάσταση (χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια που θέτει και θ Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ για τη Σίτιση: http://www.auth.gr/units/596/documents)
 • Επίπεδο αγγλικών Β1
 • Φιλοσοφία εθελοντισμού
 • Μέσος όρος και αναλυτική βαθμολογία τουλάχιστον 7
 • Συνέντευξη (εξετάζεται από 2 μέλη της τοπικής επιτροπής AIESEC του ΑΠΘ)
 • Βιογραφικό
 • Τεστ προσωπικότητας
 • Σχετικότητα σπουδών με το περιεχόμενο των προγραμμάτων

Πληροφορίες
Οι αιτούντες παρακαλούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: emmanouela.giannarou@aiesec.net

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε στο ακόλουθο email: emmanouela.giannarou@aiesec.net

Μετά την κατάθεση της αίτησης σας, αναμένετε απάντηση στο email που θα έχετε αποστείλει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των δύο ημερών.

Comments are closed