Υποτροφίες ΙΚΥ-Siemens για 80 ερευνητικά προγράμματα. Αιτήσεις έως 21/3

Πηγή φωτογραφίας; JimmeyTimmey Captain panda. CC BY-SA 3.0

Πηγή φωτογραφίας; JimmeyTimmey Captain panda. CC BY-SA 3.0

Την προκήρυξη χρηματοδότησης συνολικά 80 ερευνητικών  προγραμμάτων, που θα εκπονηθούν αποκλειστικά σε ελληνικά ΑΕΙ, ανακοινώνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Siemens.

Τα προγράμματα θα πρέπει να εκπονηθούν από ερευνητικές ομάδες απαρτιζόμενες από έναν κύριο ερευνητή (μέλος ΔΕΠ/ΕΠ) και έως δύο υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της διδακτορικής τους διατριβής.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τρεις (3) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 26

ΥΓΕΙΑ:28

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 26

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης, που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του ΙΚΥ και μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2016. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες για 1) την αξιολόγηση των υποψηφίων: Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395,sotiropoulou@iky.gr και Σταματίνα Μπικάκη, τηλ: 2103726346, diagwnismoi@iky.gr και 2) για την  παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων: Κωνσταντίνος Βαγδούτης, 210 3726326, kvagdoutis@iky.gr

Comments are closed