Χαμηλή και το 2015 η ταχύτητα διείσδυσης του cloud στις ελληνικές επιχειρήσεις

Πηγή φωτογραφίας: ©Perspecsys Photos via Flickr CC BY-SA

Πηγή φωτογραφίας: ©Perspecsys Photos via Flickr CC BY-SA

Οι υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους (cloud) αποτελούν το αύριο σε όλα τα επίπεδα. Παρόλα αυτά, και το 2015 η διείσδυση των υπηρεσιών cloud computing μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων παρέμεινε χαμηλή. Από τις περίπου 20.519 ελληνικές επιχειρήσεις, που είχαν φέτος πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μόνο οι 2.120 (ποσοστό 10,33%), έσπευσαν να αποκτήσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
Ποιες υπηρεσίες του cloud χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα; Πρώτο με διαφορά είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (61,27%) και έπεται η αποθήκευση αρχείων (53,40%). Στον αντίποδα, η μικρότερη χρήση παρουσιάζεται στις εφαρμογές RM (διαχείρισης σχέσεων πελατών),  με ποσοστό 25,19%.
Χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου; Κατα τα φαινόμενα “χλιαρά”, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, από τις 23.225 επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν, μόλις οι 1.555 ή ποσοστό 6,70%,  απάντησαν ότι έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας, ενώ ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε ποσοστό 0,84% του συνολικού τζίρου. Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα προχώρησε φέτος με την …όπισθεν, αφού το 2014 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν υψηλότερα, της τάξης του 9,23% και 1,59% αντίστοιχα.
Πόσο γρήγορο είναι το Ιντερνετ που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις; Από τις 20.240 επιχειρήσεις που είχαν φέτος πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 19.528 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης (π.χ ADSL, SDSL, VDSL, FTTH – τεχνολογία οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi). Σε ό,τι αφορά τη μέγιστη προβλεπόμενη ταχύτητα download που χρησιμοποίησαν για την ταχύτερη σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο, η κατανομή των ταχυτήτων -βάσει του συμβολαίου των ερωτηθέντων- δείχνει ότι το 55,36% των ελληνικών εταιρειών “σερφάρει” με ταχύτητες τουλάχιστον 10 Mpps, αλλά κάτω από 30 Mpps.

Αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, πίτες και διαγράμματα, βρείτε ΕΔΩ

Comments are closed