Χαμηλή παραμένει η εγχώρια ζήτηση δομικών υλικών

Πηγή φωτογραφίας: Tosirog, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Χαμηλή παραμένει η εγχώρια ζήτηση για δομικά υλικά, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ.

Σύμφωνα με όσα δηλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 0 Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, Αλέξης Νικολαϊδης, το 2016, η εγχώρια ζήτηση για τις περισσότερες κατηγορίες δομικών υλικών παρέμεινε στάσιμη, λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς, προερχόμενη, κυρίως, από έργα στους μεγάλους οδικούς άξονες, τα οποία πλέον έχουν ολοκληρωθεί.

Το γεγονός αυτό θα μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση, καθώς τα επόμενα έργα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού, χωρίς να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η ζήτηση που προέρχεται από την οικοδόμηση εξακολουθεί να είναι υποτονική. Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, όπως εκφράζεται με τον αριθμό αδειών, μετά το 2005, επιδεικνύει συνεχή κάμψη, φτάνοντας το 2016 τις 12.526 άδειες και υποχωρώντας κατά 5,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, την τελευταία δεκαετία, ο εν λόγω αριθμός εμφάνισε σωρευτική υποχώρηση 85%.

Το 2017, η αγορά -τόσο οι κατασκευές, όσο και η οικοδόμηση- παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ κάποιες θετικές ενδείξεις προέκυψαν από την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής. Πάντως, οι εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό συνέχισαν να εξάγουν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους, αντιμετωπίζοντας έντονο ανταγωνισμό. Η ζήτηση από τις χώρες της Ευρωζώνης ήταν μειωμένη, ενώ θετικές τάσεις προέκυψαν σε χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Επιπλέον, η εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα του ευρύτερου κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών, όπως εκφράζεται με τον σχετικό δείκτη παραγωγής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2016, κατέγραψε σημαντική άνοδο 14,3%, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τσιμεντοβιομηχανία και στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος.

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, «η αγορά εμφανίζει προβλήματα ρευστότητας, λόγω των καθυστερημένων πληρωμών των πελατών και της δυσχερούς πρόσβασης σε δανεισμό. Η προβληματική είσπραξη απαιτήσεων προκαλεί επισφάλειες και υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου». Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, Νικόλα Γκουζέλο, το ενδιαφέρον των εξωστρεφών επιχειρήσεων πρέπει να επικεντρωθεί σε αγορές εκτός ΕΕ, που εμφανίζουν προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, είτε ανεπτυγμένες όπως η Βόρεια Αμερική, είτε αναπτυσσόμενες, καθώς η εγχώρια ζήτηση θα εξακολουθήσει να είναι υποτονική.

Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 106 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής: – Ο κύκλος εργασιών, το 2016, αυξήθηκε κατά 6,2%, στα 328,15 εκατ. ευρώ. – Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 24,2%, στα 33,63 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) υπερδιπλασιάστηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, από 6 εκατ. ευρώ, το 2015. – Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σε 5,5% και 1,5%, αντίστοιχα. – Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε στο 0,9 προς 1. – Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο 4,5 μηνών, ενώ τα αποθέματα διακρατήθηκαν για 3,5 μήνες.

Comments are closed