Χαρτογραφήθηκε και ψηφιοποιείται το πράσινο της πόλης της Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης κατάφερε, μετά από έναν χρόνο εντατικών προσπαθειών, να κάνει πράξη ένα καινοτόμο πρόγραμμα, για μια πόλη της κλίμακας της Κατερίνης. Ξεδιπλώθηκε, αποκρυπτογραφήθηκε και χαρτογραφήθηκε το “DNA” του πράσινου της πόλης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εμπνεύστηκε ο Δήμαρχος κ. Κώστας Κουκοδήμος και υλοποιεί ο συντονιστής του προγράμματος Δασολόγος του Δήμου Κατερίνης, τ. Έκτακτος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, αναβαθμίζει τον «πράσινο χαρακτήρα» της πόλης της Κατερίνης με «μοχλό» το αστικό πράσινο και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές συνθήκες, προς όφελος των κατοίκων της.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, γίνεται πράξη η μετατροπή της πόλης της Κατερίνης σε «πράσινη πόλη», μια θωρακισμένη πόλη – «πρότυπο», που θα λειτουργεί ως «ασπίδα» προστασίας απέναντι στην επερχόμενη κλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η πρώτη Φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την «αποτύπωση» του συνόλου των δένδρων των δενδροστοιχιών της πόλης της Κατερίνης.

Για πρώτη φορά, στην νεότερη ιστορία της πόλης της Κατερίνης ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των επτά μηνών (από 25-06-2021 έως 10-01-2022) η αποτύπωση του πολύ μεγάλου αριθμού πλέον των έξι χιλιάδων δένδρων των δενδροστοιχιών (6.336 δένδρα) καθώς και των πεντακοσίων χιλιάδων και πλέον χαρακτηριστικών-μεταβλητών όλων των δένδρων (506.880 ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές), με συνολική επίγεια μέτρηση και απογραφή κάθε πληροφορίας που αφορά σε κάθε δένδρο ξεχωριστά, σε τριακόσιες δεκαοχτώ (318) οδούς του αστικού ιστού στην πόλη της Κατερίνης. Μετρήθηκαν, υπολογίσθηκαν και εκτιμήθηκαν για κάθε δένδρο έως και ογδόντα (80) χαρακτηριστικά (ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές).

Τονίζεται ότι, οι παραπάνω πληροφορίες είναι ανεκτίμητης αξίας για την προστασία του περιβάλλοντος της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κατερίνης, με δεδομένο ότι τα δένδρα, πέραν της αισθητικής, της σκίασης και του δροσισμού, παρέχουν αντιρρυπαντική λειτουργία στην ατμόσφαιρα της πόλης, ηχητική απομόνωση και αντιθορυβική προστασία, με δυνατότητες για σημαντικά ποσοστά μείωσης του θορύβου. Σε αρκετές περιπτώσεις τα υγιή δένδρα λειτουργούν ως «συμπαγείς» ανεμοφράκτες.

Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζονται μεταξύ άλλων, ένας μοναδικός κωδικός για κάθε δένδρο (Κωδικός δένδρου), δηλαδή η «ταυτότητα» του δένδρου, η επιστημονική του ονομασία, τα προβληματικά άτομα ή περιοχές, αλλά και το κατά πόσο το συγκεκριμένο δένδρο ή η συστάδα των δένδρων μπορεί να αντέξει στα «δύσκολα» ή να προσαρμοστεί σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος. Ειδικότερα το πρόγραμμα που υλοποιείται εστιάζει στις παραμέτρους που αφορούν στην ικανότητα ή μη της «προσαρμογής» αλλά και της «προσαρμοστικότητας» του κάθε είδους, στην εκτίμηση της υγείας και σταθερότητάς τους καθώς και στις συνθήκες του μικροκλίματος.

Παράλληλα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δένδρων ως προς την απορρύπανση της πόλης της Κατερίνης, δηλαδή, ως προς τη δυνατότητά τους να απορροφούν και να «φιλτράρουν» τα αιωρούμενα σωματίδια (οργανικά χημικά, οξέα, μέταλλα και σκόνη) που ευθύνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ως γνωστόν, τα δένδρα αποτελούν τους «πνεύμονες» ενός οικοσυστήματος ή μιας πόλης, απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και παράγουν οξυγόνο.

Comments are closed