Χρηματοδότηση 101 ερευνητικών προτάσεων από το ΕΛΙΔΕΚ

Συνολικά 101 ερευνητικές προτάσεις από το σύνολο των 286 που υποβλήθηκαν, θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» στις επιστημονικές περιοχές «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», «Κοινωνικές Επιστήμες», «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» και «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

Από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επισημαίνεται πως όλες οι ερευνητικές προτάσεις που χρηματοδοτούνται αποτελούν έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνοντας το υψηλής στάθμης ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ με διάρκεια από 24 έως 36 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια.

«Είναι ιδιαίτερα μεγάλη η χαρά όλων μας στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που βλέπουμε να χρηματοδοτούνται ερευνητικά έργα μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών, κατά την υλοποίηση των οποίων θα παραχθεί νέα γνώση αλλά και η δυναμική για καινοτόμες ιδέες, δύο πυλώνες οι οποίοι θα συμβάλουν καταλυτικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας» δήλωσε ο διευθυντής του ιδρύματος Δρ Νεκτάριος Νασίκας, ενώ συνεχάρη «όλους τους αποδέκτες χρηματοδότησης οι οποίοι μετά από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους έργα στην Ελλάδα».

Σημειώνεται πως το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επενδύσει μέχρι σήμερα 150.110.000 ευρώ σε επτά δράσεις εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε στάδιο χρηματοδότησης.

Comments are closed