Πολυτεχνική ΑΠΘ: Το ΥΠΑΙΘ αγνοεί τη σημασία της επαρκούς κατάρτισης των μηχανικών

Για διαδικασία που καταστρατηγεί κάθε έννοια αξιοκρατίας, οδηγώντας σε κατ` ουσία εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων  αποφοίτων πενταετούς φοίτησης των Πολυτεχνικών Σχολών και αποφοίτων τριετούς φοίτησης, γίνεται λόγος σε ψήφισμα της Πολυτεχνικής Σχολής τους ΑΠΘ, κατά της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή αποφοίτων κολλεγίων στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κατά τη συνεδρίαση (Αριθμός Συνεδρίασης 06/28.12.2020) αποφάσισε ομοφώνως να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της για το περιεχόμενο της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Νόμο 4673/2020, που προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή των αποφοίτων κολλεγίων στο Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και για την αιφνιδιαστική ψήφισή της χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή διαβούλευση.

Αναλυτικά στο ψήφισμα επισημαίνονται τα εξής:

“Αφού παρακάμφθηκε με παλαιότερες ρυθμίσεις η απαίτηση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, δια της επαγγελματικής ισοδυναμίας, παρακάμπτονται πλέον και οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί θεσμοί, μέσω του Α.Τ.Ε.Ε.Ν, μιας επιτροπής του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία μόνη της αποφασίζει επαγγελματικές ισοδυναμίες και επιβάλλει σε επαγγελματικούς φορείς τις αποφάσεις της.

Η διαδικασία αυτή καταστρατηγεί κάθε έννοια αξιοκρατίας, αφού στην ουσία οδηγεί σε εξίσωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων των πενταετών προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, με αποφοίτους τριετών προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, το ΥΠΑΙΘ δείχνει ότι αγνοεί τη σημασία της επαρκούς κατάρτισης των μηχανικών, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και θα ζητήσει από τη Σύγκλητο να υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΥΠΑΙΘ. Επιπλέον δηλώνει ότι θα στηρίξει, σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία και τις άλλες Πολυτεχνικές Σχολές, τις ενέργειες που θα αναλάβει το ΤΕΕ προκειμένου να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία”.

Δείτε ολόκληρο το ψήφισμα ΕΔΩ

Comments are closed