Προτάσεις και κριτική της «Α» του ΤΕΕ για το Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Την ανάγκη βελτίωσης των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, που προκηρύσσει το ΥΠΕΝ και γενικότερα η Πολιτεία, μετά από μια δεκαετία εφαρμογής τους, αποτυπώνει το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, της λεγόμενης «βουλής των μηχανικών».

Το ψήφισμα της πλειοψηφίας του σώματος της Αντιπροσωπείας εστιάζει σε προτάσεις βελτίωσης τόσο του προγράμματος  “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, τουλάχιστον σε επόμενους κύκλους που έχουν ήδη προαναγγελθεί, αλλά ασκεί και κριτική στις διαδικασίες του τρέχοντος κύκλου αλλά και προηγούμενων.

Το ψήφισμα της Α/ΤΕΕ αναδεικνύει επιγραμματικά βασικές κατευθύνσεις που σταθερά το ΤΕΕ προτείνει στην Πολιτεία (ουσιαστική αξιολόγηση των αιτήσεων με διαφανείς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας, κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας, διαρκή ισχύ του προγράμματος, διεύρυνση των επιλέξιμων παρεμβάσεων με στόχο την ανθεκτικότητα των κτιρίων, ενίσχυση του άξονα καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας κλπ).

Παράλληλα όμως ασκεί έντονη κριτική, στο πλαίσιο των μηνυμάτων από τη βάση των μηχανικών, για ατυχείς δηλώσεις των αρμοδίων, για κακή επιλογή επιμονής στη διατήρηση της χρονικής προτεραιότητας υποβολής και για το πώς επηρεάζει αρνητικά το πρόγραμμα στην παρούσα του μορφή την αγορά συνολικά αλλά και τους μηχανικούς ειδικότερα.

Δείτε το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ΕΔΩ

Comments are closed