Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος Aναπτυξιακός Νόμος.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία βελτιώσεων που “πέρασαν” στο νόμο, είναι τα εξής:

-Προβλέπεται για πρώτη φορά εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

-Στο Νότιο Αιγαίο πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν και για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους.

-Προσαυξημένο κατά 10% ποσοστό θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές ΣΔΑΜ. Αναμένεται η σχετική έγκριση της Κομισιόν για περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

  1. Οι ενισχύσεις μπορούν να φτάσουν έως το 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης, και πιο συγκεκριμένα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 50%, για τις μεσαίες από 40% έως 60%, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 50% έως 70%.
  2. Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.
  3. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αφορούν: κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρο, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπό εξοπλισμό, άϋλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς αυτές, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν και κατηγορίες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (π.χ. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜμΕ κ.α.).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed