Ψήφισμα 11ης τακτικής συνεδρίασης της “Α” για το «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ»

Παρά την προηγούμενη κατ’ ομολογία αποτυχημένη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»– Α΄ κύκλος, και παρότι όλα τα Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ επισήμαναν εξαρχής τα προβλήματα στη λειτουργία του προγράμματος και τις δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος, μηχανικοί και ενδιαφερόμενοι πολίτες γίναμε θεατές του ίδιου έργου. Οι όποιες προσδοκίες που προέκυψαν πως μετά από την πρώτη εμπειρία και ενάμιση χρόνο μετά θα υπήρχε έστω και κάποια βελτίωση στον Β κύκλο διαψεύστηκαν παταγωδώς.

Ο χρόνος υπήρχε για να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ουδείς ασχολήθηκε στο υπουργείο για να υπάρξει κάποια εξέλιξη προς τη θετική κατεύθυνση.

Ως αποτελέσματα αυτής της κατάστασης χιλιάδες επιστήμονες, είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε μισθωτοί, ασχολήθηκαν νυχθημερόν μπροστά σε έναν υπολογιστή χωρίς να μπορούν να υποβάλουν τη δουλειά τους‐ την οποία προετοίμαζαν επί πολλές ημέρες‐, σε μια πλατφόρμα που ουδέποτε απέδειξε την αξιοπιστία της. Χιλιάδες δυσαρεστημένων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα οι μηχανικοί που εκτίθενται στους πελάτες τους, γιατί δεν ήταν αρκετά γρήγοροι, έχουν εκπονήσει μεγάλο όγκο δουλείας και υπό αντιεπαγγελματικές συνθήκες, θα μείνουν δυστυχώς απλήρωτοι. Οι τυχεροί‐γρήγοροι που κατάφεραν να εντάξουν στο πρόγραμμα κάποιες αιτήσεις θα επιβραβευτούν με δυσανάλογη για την ταλαιπωρία αμοιβή ως σύμβουλοι του έργου.

Το τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε από τους πολίτες για το πρόγραμμα δεν καλύπτεται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και οδηγούμαστε σε εκ των υστέρων αναζήτηση νέων πόρων και με επαναλαμβανόμενους κύκλους του προγράμματος, οι οποίοι με βεβαιότητα θα οδηγήσουν στην ίδια απαράδεκτη κατάσταση.

Προτείνουμε:
Εξ αρχής γενναία χρηματοδότηση του προγράμματος ικανή να καλύψει το σύνολο του ενδιαφέροντος, με προτεραιότητα:

α) σε όσους εξέδωσαν ΠΕΑ με αιτιολογία ΕΚΟ 2 και δεν πρόλαβαν να αιτηθούν ή να εγκριθούν
β) στα παλαιότερα κτίσματα που είναι και πιο ενεργοβόρα
γ) στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

Σε διαφορετική περίπτωση οι μηχανικοί αλλά και οι δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος θα βιώσουν εκ νέου τις ίδιες παθογένειες του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου.

Παράλληλα τονίζουμε για την αποφυγή παρερμηνειών πως η επιδοτούμενη αμοιβή για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 200€ +ΦΠΑ δεν καλύπτει απαραίτητα το σύνολο της αμοιβής του μελετητή μηχανικού. Εξάλλου με το Ν.3919/2011 καταργήθηκε η ελάχιστη αμοιβών των μηχανικών και ως εκ τούτου ο κάθε μηχανικός κρίνει ελεύθερα πλέον ποια θα είναι αμοιβή του για κάθε εργασία. Για τα υποσχόμενα αποτελέσματα του Ν.3919/2011 είχαμε τοποθετηθεί στο παρελθόν. Η επιδοτούμενη πληρωμή του μελετητή από
το πρόγραμμα (200€ +ΦΠΑ) πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην υπονοείται πως το επιδοτούμενο ποσό αποτελεί και την μέγιστη αμοιβή για αυτήν την εργασία.

Comments are closed