Εδώ μπορείς να μάθεις πώς θα αξιοποιήσεις την έρευνά σου

Photo credit: Stephen Ausmus acquired from USDA ARS(Website)

Photo credit: Stephen Ausmus acquired from USDA ARS(Website)

Έχεις ένα καινοτόμο αποτέλεσμα βασισμένο στην ερευνητική σου δραστηριότητα. Αν όμως δεν το γνωρίζει κάποιος εκτός από εσένα ή τους συναδέλφους σου στο εργαστήριο, το αποτέλεσμα αυτό, είτε είναι προϊόν είτε υπηρεσία, απλά …δεν υπάρχει. Το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ θέλει να κάνει το αποτέλεσμα της έρευνάς σου ορατό.

Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο “να κινητοποιήσει τους/τις ερευνητές/τριες του ΑΠΘ, όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων, στην αξιοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας”.

Ένα μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας (χρηματοδοτούμενης και μη), που παράγεται στο ΑΠΘ παραμένει αναξιοποίητη. Τα «αδρανή» ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και οι εν εξελίξει έρευνες μπορούν μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στην αγορά.

Για το σκοπό αυτό, το ΓΜΤ υλοποιεί διήμερα εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός ερευνητικού αποτελέσματος.

Τομείς εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε θέματα προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, δημιουργίας spin-off εταιριών και αδειοδότησης (licensing) ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν μέσω βιωματικών εργαλείων στη λιτή ανάπτυξη και την καινοτομία με στόχο τη σύγκλιση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.

Δικαιούχοι:

1η ομάδα: Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες & μεταπτυχιακοί φοιτητές

2η ομάδα: Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ

Comments are closed