15 θέσεις εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο προκηρύσσει το Ιδρυμα Μποδοσάκη

Την επιχορήγηση 15 θέσεων για πρακτική άσκηση έξι μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στο Λουξεμβούργο προκηρύσσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος, να γνωρίζουν άριστα αγγλικά (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5), να έχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να είναι άριστοι γνώστες της χρήσης Η/Υ. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους. Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά το αργότερο  μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερα ΕΔΩ

Comments are closed