19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος: 1η ανακοίνωση

Το ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η ΕΠΕΣ συνδιοργανώνουν το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 7-9 Νοεμβρίου 2024.

Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με τις Κατασκευές από Σκυρόδεμα ζητήματα, που αφορούν:

 • Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα (ΥΛΙΚΑ)
 • Πρόσμεικτα Υλικά Σκυροδέματος (ΠΡΟΣΜΕΙΚΤΑ)
 • Παθολογία – Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ)
 • Ανάλυση Κατασκευών (ΑΝΑΛΥΣΗ)
 • Διαστασιολόγηση (ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ)
 • Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατικές και Δυναμικές Φορτίσεις (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ)
 • Γεφυροποιία (ΓΕΦΥΡΕΣ)
 • Συμπεριφορά των Κατασκευών στο Χρόνο και Βιωσιμότητα (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
 • Σύνθετα Υλικά (ΣΥΝΘΕΤΑ)
 • Ενισχύσεις – Αποκαταστάσεις – Επισκευές (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ)
 • Προκατασκευή (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
 • Ενόργανες Μετρήσεις Κατασκευών Σκυροδέματος (ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ)
 • Ειδικά Θέματα (ΕΙΔΙΚΑ)
 • Έργα (ΕΡΓΑ)
 • Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Διατριβές (ΔΙΑΤΡΙΒΗ)
 • Κλιματική Κρίση και Σκυρόδεμα (ΚΛΙΜΑ)
 • Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)
 • Σκυρόδεμα Βελτιωμένου Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ)

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν με ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στο ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό έργο. Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τριήμερη. Οι γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική αλλά θα γίνονται δεκτές εργασίες και στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ημερομηνίες και λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση και με αναρτήσεις σε ιστοσελίδα η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Comments are closed