Προς σύσταση τα περιφερειακά και τοπικά παρατηρητήρια ελέγχου δόμησης

Η κατάρτιση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία των νέων δομών, των Περιφερειακών και των Τοπικών Παρατηρητηρίων Ελέγχου Δόμησης, κατά τις προβλέψεις του περσινού νόμου «έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», ήταν το αντικείμενο συνάντησης εργασίας τριών συναρμοδίων υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, Εσωτερικών Αλ. …

Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση ελεγκτών οδικής ασφάλειας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο των διατάξεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας. Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, …

Διαβάστε περισσότερα…