Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποστήριξη νέων ερευνητών

Αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των ερευνητών …

Διαβάστε περισσότερα…

Η μη ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων θα κοστίζει για τους Δήμους

Περιβαλλοντική εισφορά 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων θα επιβάλλεται στους δήμους που δεν εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση, σύμφωνα με νομοθεσία που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο να προάγει τις αρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newmoney.gr το ΥΠΕΝ η νέα ρύθμιση θα καταργεί ταυτόχρονα την …

Διαβάστε περισσότερα…