Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών  με σύμβαση μίσθωσης έργου  και ειδικότερα μια θέση ΠΕ Πληροφορικής και μια θέση ΠΕ Οικονομολόγου. Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντάσσεται στο …

Διαβάστε περισσότερα…

Προκήρυξη δύο νέων Δράσεων του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η πρώτη Δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»  με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική …

Διαβάστε περισσότερα…