Δύο μηχανικοί σε θέσεις ευθύνης σε ΟΑΣΘ και ΕΥΑΘ

Δύο ακόμα μηχανικοί, αμφότεροι με προηγούμενη θητεία στα όργανα του ΤΕΕ, αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς της Θεσσαλονίκης. Στον ΟΑΣΘ, στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, με καθήκοντα γενικού διευθυντή, τοποθετήθηκε πολιτικός μηχανικός, Ιωάννης Ρεντζεπέρης, μέχρι πρότινος εκτελεστικό μέλος του δ.σ. του ΟΑΣΘ, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν και μέλος …

Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων μετά από αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας και εξυπηρέτησης μηχανικών

Σειρά διευκρινήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μηχανικών δίνει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων με έγγραφό της προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε απάντηση προηγηθείσας επιστολής του Τμήματος. Συγκεκριμένα δίνονται διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη «ηλεκτρονική συνεργασία για κατάθεση αιτήσεων – σχεδίων και δικαιολογητικών (τουλάχιστον για το …

Διαβάστε περισσότερα…