Προτάσεις για θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027

Υπέρ της προσήλωσης στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, της διαφάνειας και της διατήρησης του ρόλου των Περιφερειών στη διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, κλίνουν οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Με επίκεντρο τον τομέα της επιχειρηματικότητας, η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνέταξε υπόμνημα προτάσεων και απόψεων για …

Διαβάστε περισσότερα…

Απάντηση του ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και άλλα θέματα Αδειών Δόμησης

Αναρμοδιότητα δηλώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το θέμα της ανάγκης συναίνεσης των ιδιοκτητών μιας οικοδομής επί εργασιών ενίσχυσης εξωτερικής θερμομόνωσης σε μια ιδιοκτησία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Αυτό προκύπτει από απάντηση του ΥΠΕΝ σε σχετικό έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί της …

Διαβάστε περισσότερα…